Onze tarieven


Tarieven

Inigo Advocaten hanteert een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Wij streven ernaar dat ons werk zich voor de client dubbel en dwars terugbetaalt. En in het grootste deel van de gevallen lukt dat ook.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen toegang houdt tot het recht. Daarom hebben wij als uitgangspunt dat een cliënt niet hoeft af te zien van rechtshulp vanwege zijn financiële omstandigheden. Wij onderzoeken daarom grondig of u in aanmerking komt voor een toevoeging via het stelsel van de gefinancierde rechtshulp.

Komt u hiervoor niet in aanmerking dan moet u onze werkzaamheden zelf betalen. We spreken vooraf met u een helder tarief af. We sluiten hierbij aan bij uw draagkracht en de aard en de ingewikkeldheid van de zaak. Soms kunnen we ook met vaste prijsafspraken werken. Behalve de kosten van de advocaat kunnen er ook andere kosten in rekening worden gebracht zoals griffierecht. Tenslotte moet u bij procederen rekening houden met proceskosten (van de wederpartij) waarin u kunt worden veroordeeld.

Gefinancierde rechtshulp


Als u in aanmerking wilt komen voor een toevoeging, wordt gekeken naar uw inkomen, vermogen en de aard van de zaak.

Afhankelijk van uw jaarinkomen dat twee jaar geleden is verdiend, betaalt u een eigen bijdrage. Mocht u twee jaar eerder meer hebben verdiend dan nu, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een wijziging van het peiljaar. In dat geval wordt uw geschat inkomen over dit jaar als toets gebruikt.

Behalve dat bij een toevoeging naar uw inkomen wordt gekeken, toetst de Raad voor Rechtsbijstand op uw vermogen. Dit mag twee jaar eerder niet hoger zijn dan het heffingsvijvermorgen, ca. 20.000 euro.

Tenslotte kijkt de Raad voor Rechtsbijstand ook naar het soort zaak. Voor het voeren van een procedure wordt bijna altijd een toevoeging afgegeven, net als bij duidelijke geschillen waar u advies over moet krijgen. Het indienen van een aanvraag, bijvoorbeeld voor een verblijfsvergunning of MVV, is nadrukkelijk uitgesloten van gefinancierde rechtshulp. Alleen bij zeer ingewikkelde aanvragen die u niet zonder advocaat kunt en waar veel van afhangt krijgt u een toevoeging.

Soms denken mensen dat een "pro deo" advocaat minder hard werkt dan een advocaat die je zelf moet betalen. Inigo Advocaten maakt hier absoluut geen onderscheid in. Wij staan voor wat wij doen. Afgeleverde kwaliteit in toegevoegde zaken betaalt zich altijd terug.

Uurtarieven

Komt u niet in aanmerking voor een toevoeging, dan zult u de kosten zelf moeten betalen. Inigo Advocaten hanteert hiervoor een basis uurtarief van € 185 - 269,- excl. BTW. Particulieren met een inkomen net boven de toevoegingsgrens brengen wij meestal een gematigd uurtarief in rekening. Verder worden er met bedrijven afspraken op maat gemaakt afhankelijk van de aard, moeilijkheidsgraad en de duur van de werkzaamheden. Dit kan leiden tot een korting op ons basistarief.

Eenheden van 5, niet van 6 of 10 minuten.

Wij werken verder met een nauwkeurig tijdschrijfsysteem met eenheden van 5 minuten, terwijl andere kantoren vaak in blokken van 6 of zelfs 10 minuten tijd in rekening brengen. Verder betaalt u alleen voor concreet, op de zaak toegespitst, werk. Het bijhouden van onze literatuur en jurisprudentie slaan wij niet om, uitsluitend de studietijd die puur op het specifieke element in uw zaak is gericht.

Ten slotte: wij streven ernaar u vooraf (voordat u tot betaling verplicht bent) te informeren over de te verwachten kosten. Als wij de begroting moeten overschrijden hoort u dat tijdig zodat u een andere strategie kunt overwegen. Wel brengen wij altijd een voorschot in rekening bij het eerste gesprek. Meestal blijft dit beperkt tot een bedrag gelijk aan drie uur werkzaamheden. Als dit is verbruikt, neemt de advocaat contact met u op om dit te bespreken. Onaangename verassingen worden zo voorkomen.Ons uitgangspunt: transparantie voor de cliënt, bespaart u al snel tientallen procenten op facturen van andere kantoren.


Geen No Cure No Pay

Een afspraak waarbij u pas moet betalen als de zaak gewonnen is mogen wij niet maken van de Nederlandse Orde van Advocaten. Zie ook de FAQ voor meer uitleg. Overigens kunnen wij wel afspreken dat het eindresultaat invloed heeft op de hoogte van de nota. Bijvoorbeeld: bij een gewonnen zaak betaalt u het standaard tarief; wordt de zaak verloren dan krijgt u een korting. Deze afspraken worden elke keer apart met u gemaakt en worden schriftelijk vastgelegd.

Andere kosten

Als u naar de rechter moet kunnen er ook kosten in rekening worden gebracht zoals griffierecht of verschotten. Griffierecht (administratiekosten van de rechtbank) betaalt u voor de toegang tot de rechter. Verschotten zijn alle kosten die de advocaat moet maken om de procedure op goede wijze te voeren, zoals het opvragen van uittreksels of het inzetten van de deurwaarder.

Proceskosten wederpartij

Uiteraard willen wij elke zaak winnen en is dat het uitgangspunt van ons werk. Helaas heb je de uitkomst niet altijd in de hand. Het is daarom goed om vooraf te beseffen dat u ook in de kosten van de procedure kunt worden veroordeeld als u de zaak verliest. In bestuursrechtelijke, familie- of strafzaken loopt u praktisch geen risico. Wel in civiele zaken zoals in het arbeidsrecht, huurrecht of verbintenissenrecht. Er zijn forfaitaire tarieven die worden berekend aan de hand van de ingewikkeldheid van de procedure en de aard van de procedure. Bij een doorsnee procedure is de proceskostenveroordeling zo'n 400-800 euro. De werkelijk gemaakte kosten doen niet ter zake, al zijn deze vaak veel hoger. Een schrale troost als u de zaak verliest, maar soms frustrerend als u wint: ook dan kost procederen u geld. Dit klinkt onredelijk maar de maatschappelijke gedachte is dat een te hoge proceskostenveroordeling vooral burgers zou doen terugschrikken om hun (on)gelijk bij de rechter te halen.Share by: