Julien Luscuere


mr. J. Luscuere

Al zeventien jaar zijn het migratierecht en het arbeidsrecht Luscuere's grote passies. In het migratierecht gaat het vaak om spannende maar zeer technisch juridische vragen en is een feilloze kennis van de regelgeving en rechtspraak van belang. In het arbeidsrecht maken de feiten van de zaak vaak het verschil. Het is dan de kunst deze zo te presenteren dat het muntstuk net de goede kant opvalt.

Julien Luscuere komt graag met onorthodoxe argumenten en creatieve vondsten, maar alleen als de zaak daarom vraagt. Als de cliënt een snelle oplossing wil, speelt hij op zeker en worden langdurige en kostbare procedures vermeden.

Naast zijn werk voor zowel particuliere als zakelijke cliënten, is Julien ook actief als docent en spreker, zoals op de Landelijke Werkgroep Vreemdelingenrecht voor een gehoor van 150 juristen.  Verder schrijft hij artikelen en noten bij rechtspraak in vaktijdschriften. Tenslotte is hij bestuurslid van de Specialistenvereniging Migratierechtadvocaten, en secretaris van het bestuur van de Stichting Migratierecht Nederland.
Direct telefoonnummer: 010-7144603
Tarief

Julien Luscuere werkt zowel op basis van een uurtarief, tegen een vaste prijs (waar mogelijk) en op "pro deo" basis. Dat zijn zaken waarvoor de cliënt een eigen bijdrage verschuldigd is. In zaken waar geen gefinancierde rechtsbijstand mogelijk is bedraagt zijn standaard uurtarief € 269,- excl. 21% BTW. MKB-ers krijgen 30 euro per uur korting. Particulieren met een inkomen onder modaal krijgen een extra korting en betalen € €269,- inclusief BTW. Voor een aanvraag van een verblijfsvergunning is de cliënt van Luscuere gemiddeld 750-950 euro kwijt. Een procedure bij de IND of rechtbank gemiddeld het dubbele. Bijstand in een ontslag kost bij overeenstemming tussen de 500 en 800 euro, exclusief btw. Komt het tot een procedure bij de rechtbank dan loopt dat  in arbeidszaken wel snel op. Om die reden houdt hij steeds oog voor een efficiënte inzet. In voorkomende gevallen is het ook mogelijk een betaling in termijnen af te spreken.

Juliens uitgangspunt is dat zijn gespecialiseerde expertise zich ruim aan u moet terugbetalen in concreet resultaat. Hij is eerlijk over wat u ook zelf, of elders goedkoper kan doen. Als echte specialist houdt hij zich dagelijks bezig met het bijhouden van regelgeving en rechtspraak. Daardoor kan hij In het eerste advies uw positie en de mogelijkheden al uitgebreid in kaart brengen.  Zo;n adviesgesprek op kantoor is mogelijk voor particulieren voor een bedrag van € 259,- incl. btw. Veel geld misschien, maar daarna weet u (bijna) alles, en kan u direct verder. Wilt u eerst vrijblijvend antwoorden op enkele vragen, dan kunt u hem ook kosteloos bellen of e-mailen voor een quick scan van uw zaak.

Curriculum vitae

1971 geboren - 1990 VWO - 1991 propedeuse Rechten in Leiden -1992-1996- Rechtswinkel Rotterdam -1996 Doctoraal Rechten Rotterdam -1996 Docent HBO Utrecht en coördinator ICT-project 1997 - beleidsmedewerker VNG - 2000 - 2007 advocaat bij het Advokatenkollektief Vreewijk, Rischen & Nijhuis Advocaten, Beker c.s. advocaten en Rietbergen & partners. 2007 - 2009 Luscuere & De Jong advocaten, 2009 - 2016 Luscuere de Jong Wassenaar Dingenouts advocaten, 2017 - heden Inigo Advocaten.

Nevenfuncties

1999-2007 Coördinator voorziening Juridische Opvang Slachtoffers Seksueel geweld Rotterdam 2005- 2011 -Columnist voor Vaktijdschrift Migrantenrecht - Voorjaar 2007 Docent bestuursprocesrecht Orde van Advocaten. 2012 - Bestuurslid van de Specialistenvereniging Migratierecht advocaten (SVMA ), oktober 2014 - Secretaris van de Stichting Migratierecht Nederland. Verder publiceert Julien Luscuere regelmatig in vaktijdschriften, en op zijn blog, en geeft hij lezingen en seminars op zijn vakgebied. 

Lidmaatschappen

Werkgroep Rechtsbijstand Vreemdelingen (Forum), Werkgroep Vreemdelingenrecht Rotterdam, Vereniging Rotterdamse Arbeidsrechtsadvocaten, (de VRAA).

Contact

U kunt Julien Luscuere direct bellen op 010-7144603 en mobiel op 06-16817279 (in dringende gevallen, buiten kantooruren) of e-mailen op jl@inigo.nl . U kunt ook, na afspraak, een webcam conferentie voeren via Skype (julien@inigo.nl). Tenslotte is Julien zeer actief op internet via LinkedIn en Twitter. Uiteraard wordt nooit vertrouwelijke informatie gedeeld op internet over uw zaak. Dat is ook de reden dat wij terughoudend omgaan met LinkedIn verzoeken omdat deze door derden mogelijk kunnen worden herleid tot een individuele zaak.

Share by: