FAQ (veelgestelde vragen)


FAQ  (veel gestelde vragen)

Nieuws

door Astrid de Pauw 02 feb, 2017

Mijn neef heeft precies dezelfde achtergrond en wél een verblijfsvergunning gekregen, ik niet. Mijn advocaat doet zijn werk niet goed!

Gezien de honderdduizenden aanvragen, verlengingen, bezwaren en beroepen die de overheid in het vreemdelingenrecht afhandelt worden er altijd fouten gemaakt. In veel gevallen in het nadeel van de vreemdeling, maar soms ook in zijn voordeel. Zo'n geluksvogel krijgt ten onrechte een verblijfsvergunning. Als hemzelf hierin niets te verwijten valt, mag deze niet worden ingetrokken.


De advocaat heeft dan niet zelden de moelijke taak aan andere cliënten uit te leggen dat het hier om een incident gaat waar anderen geen rechten aan kunnen ontlenen. Daarnaast zijn heel veel zaken inhoudelijk toch verschillend. Het gaat om nuances die voor de cliënt niet zichtbaar zijn, maar voor de jurist wel. Ook dit is moeilijk uit te leggen, maar een goede advocaat moet en zal hier wel de tijd voor nemen.
door Julien Luscuere 01 feb, 2017

Is het verstandig om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten?

Dat hangt er van af. Een gouden regel bij verzekeringen is: verzeker je alleen voor schade die je niet zelf kan betalen. Een advocaat is prijzig, maar meestal niet onbetaalbaar. Gemiddeld maakt een mens 1 tot 2 keer in zijn leven gebruik van een advocaat. Als je dan 50 jaar premie hebt betaald (voor zo'n 150 euro per jaar) ben je met een verzekering meestal veel duurder uit. Opvallend is dat de markt van rechtsbijstandsverzekeringen tot nu toe een van de meest winstgevende is.


Verzekeren is in elk geval niet nodig als je inkomen onder de toevoegingsgrenzen valt. Het is bijna misleidend dat in de folders van de verzekeraars bijna nooit op het bestaan van gefinancierde rechtshulp wordt gewezen. En soms bent u al gedeeltelijk verzekerd van rechtsbijstand, bijvoorbeeld via de vakbond of de autoverzekering. Lees verder de polisvoorwaarden goed door. Veel kwesties zijn uitgesloten zoals familiezaken, vreemdelingenrecht en strafrecht. Niet toevallig staan deze problemen in de top 5 van de problemen waar een advocaat voor nodig is...

Houdt u verder rekening met de wachttijd. Voor de meeste zaken moet u drie tot zes maanden wachten voordat u een beroep op de verzekering kan doen. Maar ook als u hebt gewacht kan rechtsbijstand worden geweigerd als het probleem al bestond toen de verzekering inging. Bijvoorbeeld: u ontvangt van de werkgever een brief dat u overtallig bent en mogelijk zal worden ontslagen. U sluit snel een rechtsbijstandsverzekering af, en na vier maanden schakelt u deze in. De verzekeraar vindt de brief van uw werkgever in het dossier en zal alsnog stoppen met de rechtsbijstand: "een brandend huis" is immers niet verzekerd.

Tenslotte moet u zich realiseren dat de werkwijze van rechtsbijstandsverzekeringen verschilt van advocatenkantoren. De meeste verzekeraars zijn van mening dat u niet vrij bent zelf een advocaat uit te kiezen. In de rechtspraak is echter uitgemaakt dat een verzekerde wel recht heeft op een vrije advocaatkeuze. Komt er niet uit met uw verzekeraar, neemt u dan contact met ons op.

Het contact met de jurist of advocaat van de verzekeraar verloopt vaak alleen schriftelijk of telefonisch. Een zaak wordt pas ingenomen als u een formulier hebt ingevuld en opgestuurd. De verzekeraar bepaalt welke prioriteit de behandeling heeft. Tenslotte heeft de verzekeraar een "omgekeerd" belang. Hoe minder u gebruik maakt van zijn diensten, hoe hoger zijn winstgevendheid.

In 2004 deed de Consumentenbond een uitgebreid onderzoek naar rechtsbijstandsverzekeringen. De conclusie: "Beslist noodzakelijk is een rechtsbijstandverzekering niet. Er zijn de nodige beperkingen en u heeft ook alternatieven. De verzekering kan zijn nut wel bewijzen; u kunt de premie terugverdienen als de verzekeraar u goed terzijde staat. Uiteindelijk is de keuze persoonlijk: hoe groot acht u de kans dat u er een beroep op moet doen?"

Wij voegen daaraan toe: voor veel mensen met een bovenmodaal inkomen is een verzekering een interessante optie, zolang u maar beseft dat het niet voor elke zaak en voor elk moment uitkomst biedt. Bent u niet tevreden over de wijze hoe de verzekeraar u bijstaat, maak dan gebruik van de geschillenregeling. U hebt recht op een gratis second opinion van een onafhankelijke advocaat. Ook hiervoor kunt u bij ons terecht.

Als u al een rechtsbijstandverzekering hebt en een procedure moet worden gevoerd bij een rechter of een bestuursorgaan, dan hebt u het recht om zelf een advocaat te kiezen. De verzekeraar moet dan de kosten daarvan vergoeden. Zie hierover het onderwerp verzekering en advocaatkeuze .
door Astrid de Pauw 01 jan, 2017

Heb je als je in bezwaar of beroep gaat, een advocaat nodig?

Nee. Van de aanvraag en het bezwaar bij de IND via de rechtbank tot aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State kan een burger zijn eigen zaak bepleiten. Zoals elders besproken is het wel vaak verstandig direct bij de aanvraag een advocaat in te schakelen. Bijvoorbeeld alleen voor een controle of alles goed is ingevuld. Dit brengt wel enige kosten met zich, maar kan een hoop ellende besparen. De stelregel is dat als de vreemdelingenrechtsadvocaat direct betrokken is bij uw probleem, de kans op toewijzing van het verzoek groter is. De praktijk is helaas dat veel mensen een advocaat inschakelen vanaf de bezwaarfase. Dan heeft de IND bijvoorbeeld al verkeerde conclusies getrokken omdat de informatie gewoon niet goed was aangereikt. Als onheil nog te herstellen valt, is het in elk geval een lastige en tijdrovende klus om die fouten weer ongedaan te maken.


Let op: het bovenstaande geldt alleen voor bestuursrechtelijke zaken. In het civiele recht is de regeling weer anders. Daar hebt u behalve bij de kantonrechter in beginsel altijd een advocaat nodig.
door Astrid de Pauw 01 jan, 2017

Wat mag je maximaal verdienen om in aanmerking voor gefinancierde rechtshulp te komen?

Het inkomen dat twee jaar geleden over een heel jaar is verdiend telt. Globaal gezegd ligt de grens op 2x het minimumloon voor gezinnen, ook wel het modale inkomen genoemd. Het gezamenlijk inkomen van de partners wordt bij elkaar opgeteld. Bij alleenstaanden ligt de grens op 1,5 x het minimumloon. Dat betekent dat maar liefst 60% van de Nederlandse bevolking in aanmerking komt voor een toevoeging. De exacte inkomensgrenzen worden elk jaar aangepast aan de inflatie.

Daarnaast kijkt de Raad voor Rechtsbijstand naar het vermogen. Dat mag niet hoger zijn dan het fiscaal vrijgestelde gedeelte.
Als u in het peiljaar teveel hebt verdiend, maar daarna flink bent gezakt met uw inkomen, kunt u ‘peiljaarverlegging’ aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Bijvoorbeeld als u uw baan verloren hebt, of u bent minder gaan werken. Als de Raad het verzoek toewijst, wordt gekeken naar uw huidige inkomen, waarvan dan een schatting wordt gemaakt. Blijkt later dat uw inkomen toch anders is uitgevallen, dan kan de eigen bijdrage met terugwerkende kracht worden veranderd of de toevoeging alsnog worden ingetrokken.

Kijkt u  hier  voor de actuele inkomensnormen.
door Astrid de Pauw 01 jan, 2017

Ik heb een rechtsbijstandsverzekering. Betaalt deze nu mijn zelf gekozen advocaat?

Niet in alle gevallen. In Nederland keren rechtsbijstandsverzekeringen het liefste "in natura" uit. Ze verlenen zelf de rechtsbijstand wanneer de verzekerde hier voor in aanmerking komt. Dit geldt nog steeds voor zaken waarbij nog geen procedure hoeft te worden gevoerd. Denk daarbij aan problemen die nog kunnen worden opgelost met een advies, of door te onderhandelen met de andere partij.


Verzekeraars blijven het liefste zelf aan het roer, ook wanneer er een procedure moet worden gevoerd. De Hoge Raad heeft echter  bepaald  dat dit in strijd is met de wet en de Europese regelgeving. Als een procedure moet worden gevoerd bij een rechter of een bestuursorgaan (bijvoorbeeld de gemeente of de IND), hebt u het recht om zelf een advocaat te kiezen. De verzekeraar moet dan de kosten daarvan vergoeden. Ook als in de polisvoorwaarden staat dat de verzekeraar dat niet zal doen en de verzekeraar wil dat u gebruik maakt van een door de hem geselecteerde advocaat (waarmee de verzekeraar tariefafspraken heeft gemaakt). Uw keuze blijft geheel vrij: u beslist welke advocaat u inschakelt.

De rechtshulp die een verzekeraar verleent is lang niet altijd slecht. Nadeel is wel dat de jurist van de verzekeraar op afstand blijft. Een persoonlijk gesprek zit er niet snel in, en u moet vaak zelf de stukken ordenen en opsturen. Deze werkwijze is niet geschikt voor mensen die weinig opleiding hebben of de Nederlandse taal niet goed beheersen. Ook ontstaan er vaak problemen over de polisvoorwaarden zoals de vraag of uw verzoek onder de dekking valt.

Als u het niet eens bent met de verzekeraar over de inhoudelijke kansen in de zaak dan hebt u vaak het recht om op kosten van de verzekeraar een second opinion te vragen aan een advocaat. Deze mag echter daarna niet de zaak zelf gaan doen wanneer zijn oordeel voor u positief is.
door Astrid de Pauw 01 jan, 2017

Doen jullie ook 'no cure no pay'?

'No cure no pay' betekent dat de advocaat alleen kosten in rekening brengt als de zaak wordt 'gewonnen'. Als er geen resultaat wordt geboekt, worden er ook geen kosten berekend. Deze afspraak is momenteel in Nederland verboden. En eigenlijk wel terecht. In plaats dat de advocaat zich eerlijk en onafhankelijk opstelt naar de cliënt, zorgt een no cure no pay afspraak ervoor dat de advocaat een eigen financieel belang krijgt bij de zaak. Als de werkzaamheden van de advocaat "transparant" zijn is dat niet zo erg. Maar bij no cure no pay zaken gaat het vaak om die problemen waar een cliënt zelf totaal geen ervaring mee heeft.


Dit begint al in het eerste gesprek. Heel makkelijk te behalen resultaten worden door de advocaat toch wat moeilijker voorgeschoteld dan dat ze in werkelijkheid zijn. De cliënt ervaart het als een opluchting dat de advocaat de zaak wil doen, hoewel het tarief waarschijnlijk veel hoger zal uitpakken dan wanneer hij zich op basis van een uurtarief had laten bijstaan.

Daarnaast worden hele bewerkelijke en ingewikkelde zaken door de no cure no pay advocaat als 'onmogelijk' voorgespiegeld, zodat een client ten onrechte denkt dat het hopeloos is. Soms valt dat best mee, maar is de advocaat gewoon niet deskundig genoeg of bereid er veel tijd in te stoppen.

Overigens is een afspraak waarbij een redelijke korting of opslag op het uurtarief wordt gerekend afhankelijk van het resultaat wel toegestaan. Leg dit voor aan Inogo Advocaten als u hierin interesse heeft.
door Julien Luscuere 01 dec, 2016
Alle in Nederland ingezetenen, dus ook illegalen, hebben recht op rechtsbijstand. Dat kan zijn op het gebied van vreemdelingenrecht, maar ook bij problemen met de (koppel)baas of huisjesmelkers. In schrijnende situaties is dit zelfs geheel kosteloos. Maar ook mensen die (tijdelijk) naar Nederland willen komen en hier nog niet zijn hebben recht op gefinancierde rechtshulp. Die moeten wel een speciaal formulier voor grensoverschrijdende rechtsbijstand invullen. De vreemdeling blijft anoniem. De Raad voor Rechtsbijstand mag de gegevens van de illegale vreemdeling niet verder verspreiden aan andere autoriteiten.
door Julien Luscuere 19 jan, 2009

Krijgt een vreemdeling gefinancierde rechtshulp?

Alle in Nederland ingezetenen, dus ook illegalen, hebben recht op rechtsbijstand. Dat kan zijn op het gebied van vreemdelingenrecht, maar ook bij problemen met de (koppel)baas of huisjesmelkers. In schrijnende situaties is dit zelfs geheel kosteloos. Maar ook mensen die (tijdelijk) naar Nederland willen komen en hier nog niet zijn hebben recht op gefinancierde rechtshulp. Die moeten wel een speciaal formulier voor grensoverschrijdende rechtsbijstand invullen. De vreemdeling blijft anoniem. De Raad voor Rechtsbijstand mag de gegevens van de illegale vreemdeling niet verder verspreiden aan andere autoriteiten.


Share by: