Home

      Call us between 8.00 and 19.00 hrs at +31 10 7144600

The law firm in Rotterdam which focuses specifically on immigration law

On 1 March 2017, Inigo Advocaten started as the law firm in Rotterdam which focuses specifically on immigration law. Feel free to contact us with questions about all types of regular residence permits (for partners, study, or work *)), work permits, pre-expulsion detentions, and laws on nationality. We also have a division for issues concerning employment contracts, housing, business accommodation, contracts, and social security.

Our team consists of six experienced attorneys with great expertise in their specialized fields. Our clients appreciate the quick and clear way in which we communicate, and our efforts to make each case a successful one. We have plenty of knowledge readily available within our areas of expertise and are keen to look at all your possible options. We will also let you know if your chances of success are slim because we do not want to raise false hopes.

We believe that everyone should have access to justice. At Inigo, we work for you and charge a professional fee or provide our services 'pro bono' through the system of financed legal aid. Feel free to contact us as we will usually be able to give you a realistic assessment whether you require to call in an attorney or not during the very first contact by phone or email. This initial contact is with no obligation to commit and free of charge. We will also be able to give you an estimate of the costs involved.

 *) we do not work on cases concerning asylum or refugees

Nieuws

by Erwin Dingenouts 25 Oct, 2017

U hebt het misschien wel eens meegemaakt: u had een betaalachterstand, bijvoorbeeld bij Vodafone of Essent. Opeens krijgt u geen brieven meer van Vodafone, maar van Lindorff of DirectPay. Mag dat?

Het korte antwoord is: ja, dat mag. Er zijn echter wat opmerkingen bij te plaatsen.

 

Op dit moment zijn schuldopkopers en hun manier van (onbehoorlijk) incasseren van schulden veel in de publiciteit. Terzijde: een schuld is pas een schuld als u het ermee eens bent dat u het gevorderde bedrag moet betalen. Als u het geheel of gedeeltelijk oneens bent met het bedrag dat geclaimd wordt, dan is er sprake van een betwiste vordering (en dus geen schuld). Dit is van belang omdat u voor betwiste vorderingen beter geen afbetalingsvoorstellen kunt doen en u kunt deze in beginsel ook niet mee laten lopen in een schuldenregeling. Verder is dit van belang omdat u in zo’n geval er goed aan doet dat verweer zwart op wit te zetten en zo (bijv. per post/fax/e-mail) aan de schuldeiser te sturen dat u de aankomst kunt bewijzen.

 

Als een vordering op een andere schuldeiser overgaat, heet dat met een juridische term ‘cessie’. Hoewel cessie juridisch mogelijk is, moet dit wel aan een aantal formele eisen voldoen. Zo moet er minimaal sprake zijn van een ‘titel’ (koopovereenkomst), die is gesloten door een bevoegde verkoper, en er moet rechtsgeldig een ‘levering’ (overdracht) plaatsvinden. Dat laatste moet met een akte van cessie en mededeling van de cessie aan de schuldenaar, of met alleen een akte van cessie (stille cessie). In dat laatste geval is mededeling niet nodig, maar moet de akte geregistreerd zijn, of ‘authentiek’.

 

In de praktijk zien wij wel vaker dat de opkoper van een vordering in een procedure, na verweer door ons, niet aantoont dat er sprake is van een rechtsgeldige cessie. Als de rechter vaststelt dat de cessie niet genoeg is aangetoond, dan wijst de rechter de vordering af.

Een aantal gepubliceerde voorbeelden hiervan uit procedures die wij voor klanten gevoerd hebben zijn:
- Gerechtshof Den Haag (16-06-2009 –procedure gevoerd door Dingenouts, met inschakeling Bruins als procureur) – geen cessie van T-mobile naar Lindorff Purchase;

- Kantonrechter Den Haag (01-07-2010) – geen cessie van T-mobile naar Lindorff Purchase;

- Kantonrechter Rotterdam (07-03-2014) – geen cessie van Vodafone naar Intrum Justitia;

- Kantonrechter Haarlem (28-02-2017) – geen cessie van T-mobile naar Lindorff;

- Kantonrechter Rotterdam (21-08-2017) – geen cessie van T-mobile naar Direct Pay;

 

Als er sprake is van een (deels) betwiste vordering, is het vaak de moeite waard om ook formeel verweer te voeren tegen de rechtsgeldigheid van de gestelde cessie. Omdat dit nauwgezet en volhardend moet gebeuren, raden wij u aan om hiervoor een gespecialiseerde consumenten- en procesrecht advocaat in te schakelen. Vaak lijkt namelijk de eerste gedachte bij rechters te zijn (ook eens letterlijk gehoord op zitting) ‘dat zullen deze grote bedrijven toch wel goed geregeld hebben’. U kunt Merijn de Jong en Erwin Dingenouts telefonisch of per e-mail benaderen om te controleren of u een advocaat nodig hebt.

by Marianne Wiersma 27 Sep, 2017
Op 26 september 2017 werd Marianne Wiersma door RTL Nieuws geinterviewd over de boetes die soms worden gegeven als te laat is ingeburgerd. 
More posts
Share by: