Bestuursrecht overig


Bestuursrecht overig

Bestuursrecht laat zich goed vertalen als: 'rechtsbescherming tegen de overheid'. Geen rechtsgebied is zo omvangrijk. Een selectie van het soort bestuursrechtszaken die de advocaten van ons kantoor behandelen:

> Is u een toeslag (huur, zorg, kinderopvang) door de Belastingdienst            geweigerd of is er sprake van terugvordering? (Toeslagen)
> Is uw verlengingsaanvraag voor een verblijfsvergunning afgewezen?            (Vreemdelingenrecht)
> Heeft u problemen rondom de Nationale Hypotheekgarantie? (Stichting    Waarborgfonds Eigen Woningen)
> Hebt u een negatieve beslissing gehad op uw verzoek tot                              naamswijziging? (Dienst Justis)
> Is uw huisvestingsvergunningsaanvraag, woonurgentieaanvraag, en            GBA-inschrijvingsverzoek afgewezen? (Gemeente)
> Wilt u een klacht over uw energienetbeheerder indienen? (Autoriteit          Consument en Markt)
> Is (spoedeisende) bestuursdwang uitgevoerd en/of worden daarvoor          gemaakte kosten bij u in rekening gebracht?

Share by: